Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania z dnia 2002-07-31


RPO/414433/02/VII/706.6 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-11-05

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5.11.2002 r.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl