Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatków w funkcjonowaniu kurateli sądowej dla dorosłych z dnia 2001-02-08


RPO/332488/00/VII/709 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatków w funkcjonowaniu kurateli sądowej dla dorosłych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-02-08

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.02.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2001", str. 38).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl