Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kampanii społecznej na rzecz dzieci uprawnionych do alimentów z dnia 2016-05-11


IX.7064.1.2016

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kampanii społecznej na rzecz dzieci uprawnionych do alimentów.

We wspólnym apelu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwracają uwagę na problem pomocy dzieciom uprawnionym do alimentów. Poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób. Zdaniem Rzeczników niezbędne jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej, która pozwoli na zmianę postaw społecznych i pomoże w realizacji prawa dzieci do alimentów.Rzecznicy powołali Zespół do spraw Alimentów, w skład którego wchodzą m.in. komornicy, adwokaci, sędziowie, przedstawiciele świata nauki oraz Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”. Zdaniem ekspertów podstawową barierą uniemożliwiającą skuteczną realizację uprawnienia dzieci do alimentów może być powszechne przekonanie o społecznym przyzwoleniu na niepłacenie alimentów, a także niski poziom odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.Zdaniem Rzeczników zmianę negatywnych postaw można uzyskać nie tylko poprzez wprowadzanie odpowiednich uregulowań prawnych. Przede wszystkim potrzebne są działania edukacyjne w postaci kampanii społecznej, nakierowanej na uświadomienie problemu i zmobilizowanie dłużników do regulowania zobowiązań wobec własnych dzieci. Zadaniem, które należy wspierać, jest ukształtowanie przekonania, że alimenty po prostu należy płacić, że nie są to prezenty dla dorosłego, który wychowuje dzieci, a środki podnoszące poziom życia dziecka.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl