Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku z dnia 2016-07-19


IX.517.1709.2016

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku.

Ze skarg napływających do Rzecznika wynika, iż administracja więzienna nadal nie respektuje prawa osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych dotyczących korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku.

Pomimo przyjęcia nowych regulacji w tym zakresie, które nie pozostawiały już wątpliwości, iż koszulka gimnastyczna i spodenki gimnastyczne są odzieżą odpowiednią do pory roku w okresie letnim i osadzeni mają prawo w lecie korzystać z tego rodzaju odzieży, personel więzienny w niektórych jednostkach penitencjarnych nadal zobowiązywał więźniów do występowania w długich spodniach i bluzie z długim rękawem. Analiza zapisów porządków wewnętrznych, przeprowadzona w powyższym zakresie, wykazała, że kwestie korzystania przez osadzonych z odzieży odpowiedniej do pory roku są uregulowane niejednolicie, nawet w jednostkach tego samego typu. Świadczy też, że personel więzienny nie uwzględnia w pełni potrzeby zróżnicowania stroju obowiązującego osadzonych w zależności od warunków pogodowych i okoliczności. Niektóre zakłady karne dają skazanym większą możliwość wyboru stroju, który w ich ocenie jest odpowiedni do pory roku i sytuacji, niż czyni to administracja innych jednostek.

Rzecznik nie neguje, potrzeby kształtowania społecznie pożądanych postaw osadzonych i wdrażania ich do przestrzegania obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego. Jednak w ocenie Rzecznika działania w przedmiotowym zakresie w niektórych jednostkach penitencjarnych cechuje nadmierny rygoryzm. Zdaniem Rzecznika wystarczające byłyby regulacje, które stanowią, że osoba opuszczająca celę winna być ubrana schludnie, stosownie do pory roku i okoliczności - takie zapisy funkcjonują już w niektórych zakładach karnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują z zarządzeń regulujących porządek wewnętrzny jednostek penitencjarnych kwestionowane zapisy.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl