Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia z dnia 2008-04-29


RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.

Informacje przedstawione na 23 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w dniach 28-30.03.2008 r. wskazują, że system psychiatrii sądowej dla nieletnich w Polsce nie został jeszcze stworzony. Szkodę dla jakości opiniowania sądowo - psychiatrycznego nieletnich przyniosło zawieszenie funkcjonowania specjalnej komisji przy dyrektorze Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, która przez minione lata stanowiła wsparcie merytoryczne. W bieżącej praktyce nie są wystarczająco wykorzystywane możliwości, jakie w zakresie kwalifikowania nieletnich do zakładów o odpowiednich warunkach zabezpieczenia może przynieść lepsza współpraca między sędziami dla nieletnich a lekarzami psychiatrami, pełniącymi funkcję biegłych i przeprowadzającymi obserwacje sądowopsychiatryczne. Rzecznik zwrócił się o zacieśnienie współpracy zainteresowanych Ministerstw na rzecz poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia oraz w sprawie dokończenia tworzenia systemu psychiatrii sądowej dla nieletnich.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.

Informacje przedstawione na 23 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w dniach 28-30.03.2008 r. wskazują, że system psychiatrii sądowej dla nieletnich w Polsce nie został jeszcze stworzony. Szkodę dla jakości opiniowania sądowo - psychiatrycznego nieletnich przyniosło zawieszenie funkcjonowania specjalnej komisji przy dyrektorze Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, która przez minione lata stanowiła wsparcie merytoryczne. W bieżącej praktyce nie są wystarczająco wykorzystywane możliwości, jakie w zakresie kwalifikowania nieletnich do zakładów o odpowiednich warunkach zabezpieczenia może przynieść lepsza współpraca między sędziami dla nieletnich a lekarzami psychiatrami, pełniącymi funkcję biegłych i przeprowadzającymi obserwacje sądowopsychiatryczne. Rzecznik zwrócił się o zacieśnienie współpracy zainteresowanych Ministerstw na rzecz poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia oraz w sprawie dokończenia tworzenia systemu psychiatrii sądowej dla nieletnich.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl