Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1-2. W sprawie widzeń skazanych z członkami rodziny z dnia 2004-11-04


RPO/481054/04/VII/704.3 RZ

1-2. W sprawie widzeń skazanych z członkami rodziny.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skazani skarżą się na przypadki odmowy przez dyrektorów zakładów karnych zezwolenia im na widzenie z członkami rodziny. Administracje niektórych zakładów karnych zawężają znaczenie pojęcia "członka rodziny" tylko do najbliższych krewnych i powinowatych. Ogranicza się tym samym krąg osób, z którymi skazany otrzymuje widzenie bez potrzeby uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego. Od skazanego wymaga się złożenia na piśmie wniosku o zezwolenie na widzenie z dalszymi krewnymi (kuzynami) i powinowatymi oraz innymi osobami należącymi do rodziny, niejednokrotnie odmawiając na nie zgody. Takie działanie nie znajduje umocowania w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego określających prawo skazanego do utrzymywania więzi z rodziną. Rzecznik prosi o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, która usunie opisane wątpliwości w praktyce.

Inf. 10-12/2004, str. 32

1-2. W sprawie widzeń skazanych z członkami rodziny.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skazani skarżą się na przypadki odmowy przez dyrektorów zakładów karnych zezwolenia im na widzenie z członkami rodziny. Administracje niektórych zakładów karnych zawężają znaczenie pojęcia "członka rodziny" tylko do najbliższych krewnych i powinowatych. Ogranicza się tym samym krąg osób, z którymi skazany otrzymuje widzenie bez potrzeby uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego. Od skazanego wymaga się złożenia na piśmie wniosku o zezwolenie na widzenie z dalszymi krewnymi (kuzynami) i powinowatymi oraz innymi osobami należącymi do rodziny, niejednokrotnie odmawiając na nie zgody. Takie działanie nie znajduje umocowania w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego określających prawo skazanego do utrzymywania więzi z rodziną. Rzecznik prosi o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, która usunie opisane wątpliwości w praktyce.

Inf. 10-12/2004, str. 32

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2004-12-15

Opis odpowiedzi:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2.12.2004 r.) stwierdził, iż trudno uznać za konieczne podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie postulowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inf. 10-12/2004, str. 33

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl