Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania więźniów z dnia 2007-01-29


Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania więźniów.

Jedną z największych bolączek więziennictwa jest brak możliwości zapewnienia osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych konstruktywnego zajęcia. Mimo, iż wskaźnik zatrudnienia więźniów rośnie, to jedynie około jedna trzecia osadzonych wykonuje pracę, odpłatnie lub nieodpłatnie. Ogromna część więźniów w dalszym ciągu przez prawie całą dobę pozostaje w celi. Pewną poprawę istniejącego stanu mogłoby przynieść zatrudnienie osadzonych przy sezonowych pracach porządkowych na terenie miast i gmin. Rzecznik zwrócił się z zapytaniem, czy istnieją możliwości skierowania skazanych do prac tego rodzaju.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2004-05-19

Opis odpowiedzi:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/