Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości z dnia 2002-10-17


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-11-07

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 25.10.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - październik 2002", str. 55).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl