Zawartość

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodkow socjoterapii z dnia 2009-07-22


RPO/614994/09/VII/7020 RZ

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodkow socjoterapii.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/