Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz pracy kuratorów sądowych z dnia 2001-04-13


RPO/332488/00/VII/709 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz pracy kuratorów sądowych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2001-04-13

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 13.04.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2001", str. 37).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl