Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy dotyczącej dozoru elektronicznego z dnia 2008-02-12


RPO/580994/08/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy dotyczącej dozoru elektronicznego.

Z dniem 1.07.2008 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 7.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Zawarte w niej rozwiązania powinny wydatnie wpłynąć na racjonalizację sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce, a przede wszystkim ograniczyć skalę przepełnienia zakładów karnych i zmniejszyć liczbę orzeczeń oczekujących na wykonanie. Dlatego Rzecznik aktywnie wspierał w ostatnich latach starania o wprowadzenie do praktyki dozoru elektronicznego nad osobami skazanymi.

Tymczasem z informacji medialnych wynika, że w resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji wymienionej ustawy, w którym proponuje się przesunięcie o rok terminu wejścia jej w życie (por. np. artykuł w "Rzeczpospolitej" z dnia 28.01.2008 r. - "Elektroniczne obroże odłożone na rok").

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o przyczynach inicjatywy związanej z przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a także poinformowanie o przebiegu przygotowań do wprowadzenia jej w życie oraz o prognozach na przyszłość związanych ze stosowaniem systemu dozoru elektronicznego.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl