Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystapienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności z dnia 2010-04-13


RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ

Wystapienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.

Zarówno w trakcie wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych, jak również we wnioskach składanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby pozbawione wolności oraz członkowie ich rodzin podnoszą brak możliwości uzyskania informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności. Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej przewidują szeroki zakres informacji publicznych, które podlegają udostępnieniu. Zakładka "Dokumenty urzędowe" strony podmiotowej bip.sw.gov.pl nie zawiera jednak żadnych informacji. Dzieje się tak pomimo zaliczenia - według informacji zawartej na stronie głównej bip.gov.pl - Centralnego Zarządu Służby Więziennej do organów, które zgłosiły fakt prowadzenia strony podmiotowej BIP. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się o spowodowanie zamieszczania na stronie podmiotowej BIP wydanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeń, instrukcji lub decyzji (bądź ich wyciągów) mających wpływ na sytuację osób pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl