Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odmowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z aresztów śledczych z dnia 2002-07-24


RPO/412696/02/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odmowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z aresztów śledczych.

Data odpowiedzi: 2002-08-14

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.08.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2002", str. 44).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl