Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odmowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z aresztów śledczych z dnia 2002-07-24


Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odmowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z aresztów śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi:2002-08-14

Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.08.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2002", str. 44).Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/