Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieopublikowania sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z lustracji wybranych miejsc przymusowego pozbawienia wolności przeprowadzonej w Polsce w 2000 r z dnia 2002-04-16


RPO/353935/00/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieopublikowania sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z lustracji wybranych miejsc przymusowego pozbawienia wolności przeprowadzonej w Polsce w 2000 r.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2002-04-29

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.04.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2002", str. 50).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl