Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do informacji o prawach pacjenta oraz zapewnienia tym osobom prywatności i ochrony danych osobowych w czasie korzystania z opieki lekarskiej z dnia 2001-11-28


RPO/393877/01/VII/701 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do informacji o prawach pacjenta oraz zapewnienia tym osobom prywatności i ochrony danych osobowych w czasie korzystania z opieki lekarskiej.

Data odpowiedzi: 2001-12-19

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2001", str. 64).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl