Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, niepalących, konwojowanych wspólnie z osobami palącymi z dnia 2008-03-11


RPO/578635/08/VII/711 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, niepalących, konwojowanych wspólnie z osobami palącymi.

Do Biura Rzecznika wpływają skargi osób pozbawionych wolności, które żalą się, że podczas konwojowania przez Policję lub transportowania przez Służbę Więzienną, są umieszczane w samochodach wspólnie z osobami palącymi. Przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych upoważnia tylko do określenia w rozporządzeniach zasad dopuszczalności używania tytoniu, bez możliwości wprowadzenia dalszych ograniczeń jego używania. W opinii Rzecznika należy rozszerzyć regulację ustawową o zakaz palenia w środkach transportu stosowanych wobec osób pozbawionych wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl