Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie dostosowania przepisów dotyczących prowadzenia korespondencji przez osoby pozbawione wolności, nie posiadające środków pieniężnych, do możliwości finansowych administracji penitencjarnej z dnia 2003-04-15


RPO/421296/02/VII/704.3 RZ

1. W sprawie dostosowania przepisów dotyczących prowadzenia korespondencji przez osoby pozbawione wolności, nie posiadające środków pieniężnych, do możliwości finansowych administracji penitencjarnej.

Do Rzecznika wpływają wnioski osób pozbawionych wolności, nie posiadających środków pieniężnych, którzy od pewnego czasu nie otrzymują od administracji zakładów karnych i aresztów śledczych znaczków, a niekiedy także kopert i papieru na prowadzoną przez siebie korespondencję, w szczególności z rodziną i innymi osobami bliskimi. Rozważania wymaga, czy w odpowiednich przepisach rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminów wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania nie należałoby zamiast możliwości otrzymania przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego, który nie posiada środków pieniężnych, papieru, kopert i znaczków na cztery listy w miesiącu zapisać, że otrzymuje on w razie potrzeby papier, kopertę i znaczki na co najmniej jeden list w miesiącu.

Inf. 2/2003, str.21.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-10-30

Opis odpowiedzi:

1/ odp. Podsekretarza Stanu w MS z dnia 14.05.2003 r. - Inf. 2/2003, str.86.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl