Zawartość

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności z dnia 2001-09-19


RPO/378921/01/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Brak historii zmian - https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl/