Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie spowodowania zwiększenia obsady etatowej w Służbie Więziennej na stanowiskach psychologów, psychiatrów i wychowawców oraz ich właściwego szkolenia zawodowego dla skuteczniejszej realizacji zadań resocjalizacyjnych z dnia 2000-10-10


RPO/320754/99/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie spowodowania zwiększenia obsady etatowej w Służbie Więziennej na stanowiskach psychologów, psychiatrów i wychowawców oraz ich właściwego szkolenia zawodowego dla skuteczniejszej realizacji zadań resocjalizacyjnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2000-11-14

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - listopad 2000", str. 38).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl