Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dostępne wybory

Dostępność wyborów dla osób z różnymi formami niepełnosprawności jest od wielu lat przedmiotem działań RPO. Pomimo wysiłków podejmowanych przez organy władzy publicznej na poziomie ustawodawstwa oraz postępujących prac na poziomie samorządu terytorialnego, problem braku szerokiej dostępności wyborów i trudności z korzystaniem z praw wyborczych przez tę grupę obywateli pozostaje aktualny i wciąż ma charakter systemowy. Bez wątpienia kluczowa w tym zakresie jest dostępność lokali wyborczych, jej poprawa wymaga dalszych skoordynowanych wysiłków.

29 marca 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata „Wybory dostępne dla wszystkich?” z udziałem ekspertów i przedstawicieli osób z niepełnosprawnością i ich rzeczników działających w organizacjach pozarządowych, w trakcie której padł postulat o wystąpienie z apelem o zwrócenie uwagi na obowiązek zapewnienia dostępności i jego prawidłowe wykonywanie.

Apelujemy do:

 • instytucji, które mają wpływ na wybory dostępne dla wszystkich;
 • komitetów wyborczych o dostępne dla wszystkich materiały, o spotkania w miejscach dostępnych, o uwzględnienie na listach osób z niepełnosprawnościami;
 • mediów o dostępność debat i materiałów informacyjnych;
 • organizacji społecznych o prowadzenie akcji informacyjnych;
 • obywatelek i obywateli o wrażliwość na potrzeby osób z naszego najbliższego otoczenia: sąsiadów, znajomych, rodzin;
 • osób z niepełnosprawnościami. Ważny jest Wasz głos i zaangażowanie. Dostępne wybory to nasza wspólna sprawa.

Wybory są świętem demokracji. Osoby z niepełnosprawnościami chcą i mają prawo w nich uczestniczyć na równi z innymi.

Dołącz do koalicji na rzecz dostępnych wyborów.

Podpisz Apel „Wybory dostępne dla wszystkich!

Apel podpisali:

 • dr hab. Marcin Wiącek , prof. UW – Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Edward Bolak – członek inicjatywy Nasz Rzecznik; 
 • Krzysztof Dobies – Dyrektor Generalny Fundacji Avalon;
 • Michał Kiśluk – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych;
 • dr Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Bartosz Marganiec – działacz na rzecz praw Głuchych;
 • Ewa Pawłowska – Prezes Fundacji Integracja;
 • dr Monika Szczygielska – specjalistka ds. dostępności, Uniwersytet Warszawski;
 • Robert Więckowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji Kultury bez Barier;
 • dr Monika Zima-Parjaszewska – Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).
Liczba wyników: 12
Obraz
grafika z sylwetką tłumacza na język migowy i listą z zaznaczeniem na jej górze a
, , , ,