Zawartość

Wykaz osób i organizacji odznaczonych odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"

2010
Federacja Rodzin Katyńskich 2010-03-05
Oleg Zakirow 2010-03-05
Stowarzyszenie "Memoriał" 2010-03-09
Aleksander Gurjanow 2010-03-09
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Izraelu 2010-04-12
Robert P. George 2010-05-04
Karin Pohl 2010-09-30
Janina Wehrstein 2010-10-12
Caritas Polska 2010-10-17
Siostra Małgorzata Chmielewska 2010-10-17
Polska Akcja Humanitarna 2010-10-17
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej 2010-10-17
Stefania Szal 2010-11-18
Piotr Pawłowski 2010-12-03
2011
Teodor Szymanowski 2011-03-15
Maria Sawicka 2011-05-06
Josef Lüttig 2011-06-15
Hans Gammeltoft-Hansen 2011-08-23
Mścisław Lurie 2011-09-15
Fundacja Dzieci Niczyje 2011-10-24
Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom 2011-12-17
2012
Pavel Kandráč 2012-03-08
Elżbieta Modrzewska Manno 2012-06-22
2013
Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Rządów Prawa 2013-04-18
Koalicja za Demokrację i Prawa Człowieka 2013-04-18
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2013-05-11
Krzysztof Selmaj 2013-06-03
Władysław Bartoszewski 2013-06-25
2014
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2014-03-27
Piotr M. A. Cywiński 2014-11-04
2015
Jolanta Wadowska-Król 2015-03-04
Marek Rudnicki 2015-05-02
Maria Turkowska-Luty 2015-05-15
Zofia Kiera 2015-05-15
Tadeusz Jedynak 2015-11-25
Jacek Jastrzębski 2015-12-16
2016
Halina Bortnowska 2016-01-12
Anna Jakubowska - " Paulinka" z Batalionu "Zośka" 2016-02-06
Maria Zoll-Czarnecka 2016-03-17
Agnieszka Bartkowiak 2016-03-21
Hanna Machińska 2016-04-07
Monika Madalińska 2016-04-11
Maria Sielicka-Gracka 2016-04-11
Aleksandra Dyrda 2016-05-13
Joanna Muszkowska-Penson 2016-09-08
Olga Krzyżanowska 2016-09-08
Eleonora Zielińska 2016-09-22
Wanda Wojtuszewska 2016-10-04
2017
Robert Sitarek 2017-02-02
Daniel Dryniak 2017-04-28
Rafał Pankowski 2017-09-25
Anna Bogucka-Skowrońska 2017-11-06
Jacek Taylor 2017-11-06
2018
Marek Michalak. Pożegnanie RPD w Biurze RPO. Dekalog po 10 latach pracy RPD 2018-09-19
Odznaki RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” dla Lekarek Nadziei - Stanisławy Łukasik, Róży Czempas, Krystyny Stopczyńskiej i Janiny Gałwy 2018-10-10
2019
Profesor András Sajó 2019-11-05
Urszula Nowakowska 2019-12-02
2020
Ewa Ewart otrzymała Odznakę Honorową RPO 2020-01-21
"Żeby pamięć nie popadała w niepamięć”. Honorowa Odznaka RPO dla Szymona Modrzejewskiego za ratowanie starych cmentarzy 2020-02-27
Stanisław Schubert odznaczony odznaką honorową RPO 2020-08-20
Anna Šabatova wyróżniona odznaką honorową RPO 2020-08-30
Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska otrzymała Odznakę Honorową RPO 2020-09-02
Prof. Mirosław Wyrzykowski wyróżniony Odznaką Honorową RPO. Odbyła się też konferencja "Strażnicy Konstytucji" 2020-09-04
Mieczysław Augustyn odznaczony odznaką honorową RPO 2020-09-05
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” dla Danuty Wawrowskiej 2020-10-15
Zdzisław Kędzia 2020-11-12
Przecierał polskie szlaki do Strasburga. Orzekał w TK. Walczył z kryzysem wyborczym 2014 r. Odznaka Honorowa RPO dla Wojciecha Hermelińskiego 2020-11-30
2021
Bronią najbiedniejszych, eksmitowanych, bezdomnych. Agata Nosal-Ikonowicz i Piotr Ikonowicz z Odznakami Honorowymi RPO 2021-01-29
Draginja Nadażdin odznaczona odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" 2021-07-14