Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Roman Hauser wyróżniony Odznaką Honorową RPO

Data:
Tagi: kalendarium
  • Dzięki jego aktywności i zaangażowaniu obywatele wzmocnili w ostatnich dziesięcioleciach swoją pozycję w relacjach z państwem
  • Budując sądy administracyjne - skuteczne narzędzie ochrony ich praw - stał jednoznacznie po stronie obywateli
  • 14 lutego 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wyróżnił Romana Hausera odznaką RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

- Liczę, drogi panie profesorze, że nie przestanie pan nas wspierać w staraniach o to, aby w pewnym momencie każdy polski obywatel mógł poczuć się autentycznym współgospodarzem swojego państwa - mówił Marcin Wiącek podczas uroczystości, która odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

Prof. Roman Hauser jest osobą ogromnie zasłużoną dla rozwoju polskiego sądownictwa administracyjnego. Pełniąc funkcję prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004, był kluczową postacią reformy sądów administracyjnego. Dostosowała ona ich funkcjonowanie do standardów Konstytucji z 1997 r. Funkcję prezesa NSA pełnił ponownie w latach 2010-2015.

Jako reformator Roman Hauser stanął jednoznacznie po stronie obywatela, budując sądy administracyjne będące skutecznym narzędziem ochrony ich praw. Profesor w swojej pracy dostrzegał, że przy załatwianiu spraw administracyjnych obywatel znajduje się w gorszym położeniu niż urzędnik, a rolą sądów administracyjnych jest jego ochrona.

- To właśnie tej sprawie Roman Hauser poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia. Budował nie tylko nową strukturę, ale także walczył o niezależność i mocną pozycję polskiego sądownictwa administracyjnego. Jego praca przyczyniła się do tego, że zmienił się sposób funkcjonowania państwa, zwłaszcza organów administracji publicznej. Stopniowo rozwijały się i były wprowadzane w życie precyzyjne standardy państwa prawnego w zakresie sądowej kontroli działań administracji oraz ochrony praw jednostki. Dlatego uważam, że polscy obywatele wyjątkowo wiele zawdzięczają Profesorowi Hauserowi. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Romana Hausera obywatele zdecydowanie wzmocnili w ostatnich dziesięcioleciach swoją pozycję w relacjach z państwem – mówił Marcin Wiącek przy okazji wręczania odznaki.

Rzecznik podziękował także za wieloletnią współpracę Romana Hausera z biurem RPO. - Wspierał pan swoją wiedzą kolejnych rzeczników, uczestniczył w pracach nad rozwiązywaniem ważnych dla obywateli problemów – mówił. Już w 1988 r. pracę habilitacyjną Romana Hausera pt. "Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" nagrodziła w konkursie ówczesna RPO Ewa Łętowska.

Przyjmując odznakę, Roman Hauser odniósł się do roli sądów administracyjnych jako gwaranta praw człowieka w demokratycznym państwie. – To sądy, które w swojej istocie są pochylone nad ochroną praw i wolności obywateli. Jednocześnie jest jasne, że to nie kierownictwo sądu, a sędziowie kształtują obraz orzecznictwa. Dlatego chciałbym ten medal podzielić po połowie: jedną stronę zachować dla siebie, a drugą ofiarować sędziom i pracowników sądów administracyjnych, ponieważ to dzięki ich wysiłkom te sądy są postrzegane w sposób pozytywny – mówił.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński