Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Bogucka-Skowrońska

Data:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po aplikacji sądowej i adwokackiej, od 1971 r. do 2016 r. wykonywała zawód adwokata w Słupsku. Związana od początku z NSZZ Solidarność – była doradcą struktur miejskich i regionalnych, współpracowała ze związkową prasą.

W stanie wojennym była internowana (w Strzebielinku, Gdańsku, Fordonie)  i represjonowana (inwigilowanie, zatrzymania). W latach osiemdziesiątych jako adwokat broniła społecznie w kilkudziesięciu procesach politycznych, w tym Lecha Wałęsę , Annę Walentynowicz, Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa. W Słupsku prowadziła filię Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Była także współpracowniczką Komitetu Helsińskiego w Polsce.

W 1989 r. z listy Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy została wybrana do odrodzonego Senatu RP (była senatorem I, II i IV kadencji). Była też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Trybunału Stanu oraz członkiem władz krajowych adwokatury.

Współzałożycielka Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,  a w latach 1990-93 jego Sekretarz Generalny. Honorowa Obywatelka Miasta Słupska, była Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W każdej roli na pierwszym miejscu stawiała prawa człowieka. Z odwagą i zaangażowaniem występowała w obronie tych, którym ograniczano wolność, broniła najsłabszych i potrzebujących wsparcia. Wniosła duży wkład w odrodzenie demokratycznego państwa, jak również rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-11-06 09:27:06
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 13:45:17
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk