Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Federacja Rodzin Katyńskich

Data:

Federacja Rodzin Katyńskich, związek działających w Polsce i za granicą stowarzyszeń Rodzin Katyńskich, została powołana w 1992 r., aby podejmować działania w celu ujawnienia i ścigania mordu popełnionego na jeńcach wojennych obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie w 1940 r. Federacja realizuje swoją działalność statutową, czyli upamiętnianie polskich ofiar ustroju komunistycznego w ZSRR, poprzez inicjowanie  stawiania pomników i tablic majątkowych oraz poprzez inspirowanie akcji wydawniczej dotyczącej zbrodni katyńskiej. Determinacja Rodzin Katyńskich odegrała znaczącą rolę w podejmowanych przez władze Rzeczypospolitej Polski działaniach w stosunku do władz ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej. Dzięki ich działalności, strona rosyjska przyznała się do popełnienia zbrodni oraz ujawniła rozkaz Biura  Politycznego WKP(b), część list ofiar i miejsca mordu jeńców Starobielska i Ostaszkowa. Do zasług Federacji należy dopisać ponadto otwarcie w 2000 r. Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do którego przyczyniła się skarga wniesiona przez Federację Rodzin Katyńskich, zmuszające rząd Federacji Rosyjskiej do złożenia wyjaśnień na temat postępowania rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie katyńskiej. Niewątpliwie Federacja Rodzin Katyńskich odegrała fundamentalną rolę w odkrywaniu prawdy o tragicznym losie narodu polskiego, prowadząc do stopniowej jego rehabilitacji, a także do zwycięstwa historycznej sprawiedliwości zgodnie z duchem praw człowieka. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:37:44
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk