Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony Odznaką Honorową RPO

Data:
Tagi: kalendarium
  • – Bardzo pragnę, aby dzisiejsze odznaczenie Pana Profesora Skarżyńskiego było odczytane również jako wyraz najwyższego szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób pracujących i działających w tym obszarze – mówił prof. Marcin Wiącek wręczając odznakę RPO "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" prof. Henrykowi Skarżyńskiemu
  • – W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione – mówił prof. Henryk Skarżyński odbierając odznakę

Prof. Marcin Wiącek uhonorował otochirurga prof. Henryka Skarżyńskiego, założyciela, organizatora i dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu.

Odznaka została wręczona 26 czerwca 2023 r. podczas XXXI Forum Sprawozdawczego Instytutów Badawczych, które odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Laudacja RPO Marcina Wiącka

Pozwólcie, że zacznę od podziękowania za możliwość wystąpienia na tym niezwykle ważnym, nie tylko w świecie medycznym, zgromadzeniu, jakie stanowi XXXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych. To dla mnie zaszczyt i honor. Jak również wspaniała okoliczność, aby z całego serca podziękować Państwu za ogromną pracę na rzecz ludzkiego zdrowia i ludzkiej godności. Państwa osiągnięcia wprost przekładają się na komfort życia ogromnej rzeszy obywateli. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich jestem szczególnie wdzięczny środowisku Instytutów Badawczych za to, że nie tylko rozwiązujecie ważne problemy naukowe i medyczne, ale także budujecie w ludziach nadzieję, dajecie motywację do walki o lepsze życie.  

Za każdym takim epokowym dziełem, które dokonuje się tu, w Kajetanach, i promieniuje na cały świat, stoją ludzie. Ogromny wysiłek wielu osób. Każda z nich zasługuje na najwyższy szacunek. Ale tego typu projekty mają też swoich „ojców”, kogoś, kto je wymyślił, zainicjował i poprowadził do sukcesu.  Kto był osobą wiodącą na każdym etapie tego wielkiego, zbiorowego przedsięwzięcia.

W Kajetanach, w tym gronie, nie muszę wyjaśniać o kim mowa. Od razu więc przejdę do rzeczy. 

Mam ogromny zaszczyt wręczyć dzisiaj odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi w Ochronie Praw Człowieka” Panu Profesorowi Henrykowi Skarzyńskiemu. Człowiekowi legendzie. Jednemu z tych tytanów postępu medycznego, którzy zmieniają obraz naszego świata. 

Nie sposób tu przytoczyć wszystkich faktów i osiągnięć z ogromnego dorobku Pana Profesora. Sądzę zresztą, że je Państwo znacie. Dlatego przypomnę tylko kilka podstawowych zdarzeń.

Pan Profesor od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. Jest założycielem, organizatorem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Jego osiągnięcia obejmują liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu. Dotyczą także nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Wiele z tych rozwiązań to kamienie milowe w polskiej i światowej medycynie, a także fundament polskiej szkoły otochirurgii.

W wyniku tych badań i wdrożeń udało się po raz pierwszy na świecie rozszerzyć wskazania do leczenia za pomocą implantów słuchowych. Zwłaszcza w grupie seniorów. W skali globalnej liczba takich pacjentów, z uwzględnieniem ostatniego rozszerzenia wskazań dokonanego przez prof. Skarżyńskiego, szacowana jest obecnie na ponad 100 mln. 

Pragnę podkreślić ten światowy wymiar i skalę działań Pana Profesora. Dzięki aktywnej działalności w organizacjach międzynarodowych i stowarzyszeniach naukowych, jego badania mają wpływ na politykę zdrowotną i społeczną w całej Unii Europejskiej i na całym świecie. Są też bardzo wysoko oceniane, czego dowodem mogą być liczne wyróżnienia i odznaczenia oraz tytuły doktora honoris causa wielu uczelni.

Pan Profesor Henryk Skarżyński osobiście wykonał ponad 230 tysięcy operacji. Ale jego aktywność nie ogranicza się tylko do działań medycznych. Zainicjował też pierwszy na świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” dla osób niesłyszących lub głęboko niedosłyszących, które odzyskały słuch dzięki implantom i mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne. Pan Profesor jest też autorem libretta musicalu, kilku scenariuszy filmów dokumentalnych, a nawet powieści. Wreszcie, muszę o tym powiedzieć – pa jest posiadaczem 2 niezwykłych rekordów Guinessa: jednego ze swoimi pacjentami w kategorii: „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby osób z implantami słuchowymi” oraz drugiego w kategorii: „Największy zbiór przedmiotów z podobizną, wizerunkiem o wyglądzie ślimaka”.

Długo mógłbym opowiadać o Panu Profesorze. O jego działalności naukowej, klinicznej, dydaktycznej, społecznej, a nawet artystycznej. Chciałbym jednak wyjaśnić i uzasadnić, dlaczego podjąłem decyzję o wyróżnieniu Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego tym odznaczeniem, które pozostaje do dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". Otóż w moim rozumieniu istotą ochrony praw człowieka jest ochrona ludzkiej godności. To podstawa, fundament wszystkich międzynarodowych dokumentów prawnych wyrażających wolności i prawa jednostki – godność człowieka. A wszystko to, co robi Pan Profesor i otaczające go środowisko medyczne służy właśnie temu celowi. Ma wpływ na codzienną komunikację między ludźmi, czyni świat lepszym, bardziej przyjaznym. I co szczególnie ważne: pomaga tak wielu osobom przywrócić naruszone przez chorobę poczucie godności. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę, inny charakter działalności, które przekładałaby się tak wprost na realizację praw człowieka w praktyce. I nie chodzi tylko o prawo do zdrowia, chciałbym to silnie podkreślić. Także o prawo do pełnego życia, do wolności wyboru, do realizacji marzeń na równi z innymi. To nie jest tylko zwykła relacja lekarz – pacjent, to jest niezwykle budujący przykład solidarności międzyludzkiej, współodczuwania i wzajemnej pomocy. Wspólne, można powiedzieć, wykuwanie drogi do lepszego życia.

Bardzo pragnę, aby dzisiejsze odznaczenie Pana Profesora Skarżyńskiego było odczytane również jako wyraz najwyższego szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób pracujących i działających w tym obszarze. Dla naukowców, lekarzy, personelu medycznego i administracyjnego. Dla organizacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których aktywność przyczynia się do poprawy zdrowia i warunków leczenia. Z korespondencji kierowanej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wiem, jak wielkie znaczenie dla obywateli ma Państwa zaangażowanie i empatia. Jak wielu osobom pomagacie odzyskać sens i jakość życia. W imieniu tych osób i wszystkich tu zebranych chciałem również przekazać podziękowania, wyrazy wdzięczności i podziwu.

W walce o prawa człowieka, jesteście naszym najważniejszym „orężem” i sojusznikiem. Osobiście czuję się dumny, że mogłem się tu z Państwem spotkać i chociaż w ten symboliczny sposób, poprzez odznakę, docenić i nagrodzić pracę Pana Profesora Skarżyńskiego i pracę Państwa. Chciałbym też zapewnić Pana Profesora i wszystkich Państwa, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ja i moi współpracownicy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Walczymy o wspólną sprawę, jaką jest godność. Godność każdego człowieka. 

Podziękowanie Laureata

Odbierając odznakę prof. Henryk Skarżyński mówił o tym, co kieruje nim w pracy lekarza. – Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie. Wszystko to robię z pasją i zaangażowaniem. Tym bardziej jestem zaszczycony odbierając Odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione – powiedział prof. Henryk Skarżyński.

Laureat podkreślił, że to wyróżnienie jest również dla wszystkich osób, z którymi współpracował przez ostatnie 30 lat. – Zawsze starałem się dzielić te osiągnięcia i wyróżnienia, które nas spotykały, gdyż dzieląc się tak naprawdę je mnożymy – mówił prof. Skarżyński. – Od 20 lat, tak jak istnieje światowe centrum słuchu, z dumą mogę powiedzieć że ten zespół wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Łatwo o tym powiedzieć, znacznie trudniej to zrobić, bo bardzo dobrych ośrodków jest na świecie wiele – zaznaczył.

O Henryku Skarżyńskim

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest otochirurgiem, otolaryngologiem, założycielem, organizatorem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu.

Jego działalność obejmuje wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania koncepcji leczenia słuchu, metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji.

Zainicjował i zorganizował pierwszy na świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” dla osób niesłyszących lub głęboko niedosłyszących, które odzyskały słuch dzięki implantom i mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne.

Prof. Henryk Skarżyński osobiście wykonał ponad 230 tysięcy operacji i wprowadził ponad 150 rozwiązań w otologii, chirurgii ucha i audiologii, które mają wpływ na poprawę komunikacji między ludźmi.

O odznace

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Uzupełniono wypowiedź laureata
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski