Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Aleksander Gurjanow

Data:

Aleksander Gurjanow jest rosyjskim doktorem fizyki i historykiem, badającym problem represji politycznych wobec ludności polskiej w czasach ZSRR. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w tym zakresie, m. in. opracowania zatytułowanego "Represje przeciw Polakom i obywatelom polskim" oraz serii tomów "Indeks Represjonowanych" wydawanych przez Ośrodek „Karta” w Warszawie. Jako koordynator Polskiej Komisji Stowarzyszenia „Memoriał” podejmował wielokrotnie działania na rzecz sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej, jako inicjator procesów z ramienia organizacji oraz jako obserwator rozpraw toczących się przed sądami rosyjskimi, w których stronami są członkowie Rodzin Katyńskich. Szczególnego docenienia wymagają wysiłki Aleksandra Gurjanowa zmierzające ku temu, aby nadać zamordowanym status ofiar represji politycznych i dzięki temu objąć ich obowiązującym w Federacji Rosyjskiej prawem o rehabilitacji. Godne uznania jest zaangażowanie, z jaką owe działania podejmuje Aleksander Gurjanow, mimo że napotykają one stale bardzo silny opór ze strony rosyjskiej prokuratury. Działalność zawodowa Aleksandra Gurjanowa jest świadectwem szlachetnej walki o prawa i godność unicestwionych ludzi i o to, aby pamięć po nich nie mogła zostać zniweczona. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:41:48
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk