Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mścisław Lurie

Data:

Dr Mścisław Lurie jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Działa społecznie pomagając bezrobotnym przy Polskim Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Warszawie. Jest oddanym społecznikiem - pomaga znaleźć pracę, służy radą, organizuje paczki żywnościowe.

Od wielu lat bardzo intensywnie współpracuje z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jest autorem publikacji poświęconej pamięci Jego matki, Wandzie Lurie, pt. "Polska Niobe", która została wydana w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dr Lurie pomaga dzieciom i młodzieży w nauce, w tym najbardziej potrzebującym, często z grup marginalizowanych. Ma olbrzymie i cenne doświadczenia, które zdobył w pracy nauczyciela. Przez długie lata pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli.

Dr Mścisław Lurie jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Podejmuje działania w Caritas Polska, jest inicjatorem powstania wielu fundacji. Przede wszystkim jednak stanowi Ikonę Powstania Warszawskiego na Woli. Jest Strażnikiem Pamięci Narodu, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:10:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk