Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marek Rudnicki

Data:

Prof. Marek Rudnicki jest lekarzem, absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1972 roku. Do 1987 roku pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym ŚAM w Katowicach-Ligocie. Wówczas wyemigrował do USA. Od 1999 roku Professor of Surgery na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Był współzałożycielem „Solidarności” ŚAM i jednym z głównych organizatorów pomocy w Centralnym Szpitalu Klinicznym w dniu pacyfikacji kopalni „Wujek”. Wbrew zakazowi, nadał przez radio – na częstotliwości, którą posługiwało się pogotowie – oficjalnie brzmiący komunikat, aby wszystkich poszkodowanych górników kierować do szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie. Dzięki temu karetki z rannymi - zamiast do placówek kontrolowanych przez MSW – dotarły do cywilnego CSK, gdzie pomocy udzielano poza kontrolą Służby Bezpieczeństwa.

W latach 1982 – 1987 Marek Rudnicki aktywnie działał w sekcji medycznej Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym. Organizował pomoc medyczną dla represjonowanych i ich rodzin. Był również członkiem tajnej KKK Służby Zdrowia i kolporterem  prasy podziemnej.

W 2009 roku został wyróżniony Platynowym Laurem „Ambasador Spraw Polskich” oraz Prymasowskim Złotym Medalem za Posługę dla Kościoła i Narodu.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-12-30 10:50:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk