Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jolanta Wadowska-Król

Data:

Dr Jolanta Wadowska – Król jest lekarzem pediatrą. W latach 1973 – 1981 uratowała przed zachorowaniem bądź śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic – Szopienic. Jako pierwsza odkryła tę chorobę u pacjentów mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”. Prowadzone przez nią badania naukowe rzucały cień na wizerunek PRL, dlatego też ówczesne władze zdecydowały, że powinna zaniechać dalszego informowania o chorobie. Dr Jolanta Wadowska – Król uznała jednak, że zdrowie jej podopiecznych jest ważniejsze niż stopnie naukowe i poświęciła się dalszemu ratowaniu dzieci, co ostatecznie zamknęło jej drogę do kariery naukowej. Później wielokrotnie pomagała poszkodowanym rodzinom w walce o odszkodowania z powodu uszczerbku na zdrowiu.

Za swoją działalność została oficjalnie doceniona dopiero w 2005 r., gdy Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyznał dr Jolancie Wadowskiej – Król Złoty Medal „Solidarności”. W 2013 r. podczas uroczystości wręczenia Śląskiej Nagrody Obywatelskiej otrzymała Nagrodę Specjalną. 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk