Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tadeusz Jedynak

Data:

Tadeusz Jedynak był doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, kuratorem specjalistą, autorem wielu publikacji naukowych z zakresu kurateli sądowej. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wiceprezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, ekspertem Krajowej Rady Kuratorów.

Pracę w zawodzie kuratora rozpoczął w 1990 roku w Sądzie Rejonowym w Mikołowie a od listopada 1992 roku pracował w okręgu słupskim. Od 2002 roku pełnił funkcję zastępcy, a od roku 2008 roku - Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Tadeusz Jedynak uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących m.in. praw nieletnich i kurateli sądowej. Był Przewodniczącym Zespołu Krajowej Rady Kuratorów do współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka, który przygotował koncepcję i propozycję przepisów normujących status kuratora sądowego jako organu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu I Kongresu Kuratorskiego. Podejmował również działania na rzecz upowszechnienia instytucji mediacji oraz roli samorządu terytorialnego w wykonywaniu kar ograniczenia wolności i readaptacji społecznej skazanych. Od 2002 r. Tadeusz Jedynak był członkiem zespołu koordynującego program „Wspólnie przeciw patologiom”.

Za swoją działalność został wyróżniony w 2009 r. Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości RP Lex Veritas Iustitia. 15 lipca 2015 r. otrzymał także Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za wieloletnią pracę i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości.Postanowienie o nadaniu odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” podjęła 28 lipca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Tadeusz Jedynak nie zdążył odebrać wyróżnienia. Zmarł 29 lipca 2015 r w wieku 50 lat.  25 listopada 2015 r. z odznakę honorową odebrała Jego żona, Ilona Jedynak.

 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-12-01 09:52:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk