Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Rządów Prawa

Data:

Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Rządów Prawa jest kazachstańską organizacją specjalizującą się w sferze ochrony praw człowieka. Biuro ma swoją siedzibę w stolicy Kazachstanu, oddziały Biura znajdują się także w każdym obwodowym (wojewódzkim) mieście.

Biuro powstało w 1993 r., nadanie odznaki przypadło na 20-lecie działalności organizacji. Od początku swojego istnienia Biuro aktywnie działa niemal w każdym aspekcie praw człowieka, zajmuje się m.in. takimi kwestiami jak: prawa polityczne, wolność mediów, prawa osób pozbawionych wolności, wolność religii etc. Prowadzi działalność od poziomu makro (z zakresu monitoringu i analizy sytuacji i ustawodawstwa w sferze praw człowieka) po poziom mikro - corocznie udzielanych jest kilka tysięcy porad prawnych dla obywateli, wystąpień do organów sądowych i prokuratorskich etc.

Biuro prowadzi swoją działalność także na arenie międzynarodowej, zwracając na forach organizacji międzynarodowych (ONZ, OBWE) uwagę na kwestie przestrzegania standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka przez władze Kazachstanu. Ściśle współpracuje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw zachodnich, w tym z Ambasadą RP, starając się wpływać na utrzymywanie kwestii poszanowania praw człowieka na agendzie rozmów politycznych państw zachodnich z Kazachstanem.

Założycielem i honorowym szefem Biura jest Jewgienij Żowtis.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-03-13 13:31:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:15:01
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk