Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Aleksandra Dyrda

Data:

Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Przez 5 lat pełniła funkcję kuratora społecznego w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście. Od 1998 r. pracuje jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Cieszynie w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych. W 2008 r. została mianowana na stanowisko kuratora specjalisty.

Swoją wiedzę zdobywała na licznych kursach i szkoleniach z zakresu: przemocy w rodzinie, narkomanii, problemów alkoholowych, technik mediacji.

W styczniu 2014 r., w trakcie wykonywania czynności zawodowych stanęła w obronie bezbronnej kobiety, narażając się na agresję ze strony dozorowanego. Jej profesjonalne działanie zadecydowało o tym, że nie doszło do tragedii.

W pracy niezwykle oddana i zaangażowana, wrażliwa na krzywdę innych, mniej zaradnych życiowo. Zawsze gotowa pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nieustająco staje w obronie praw i wolności obywatelskich osób podlegających oddziaływaniom Kuratorskiej Służby Sądowej.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk