Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agnieszka Bartkowiak

Data:

Przez wiele lat pracowała jako kuratorka rodzinna Sądu Rejonowego w Koninie. 

Pracę traktowała jak misję. Zawsze myślała o innych, nigdy o sobie. Życie człowieka było dla niej nadrzędną wartością. 

Poświęciła życie dzieciom. Tym najmłodszym obywatelom, którzy najbardziej potrzebują troski, opieki i miłości. Próbowała dać im lepsze życie niż to, które wyznaczył im los. Często przypłacała to zdenerwowaniem i nieprzespanymi nocami. Ale nigdy nie przestawała wierzyć, że uda się znaleźć rozwiązanie każdej sytuacji. Do swojej pracy podchodziła z zaangażowaniem i pasją, a do podopiecznych – ze zrozumieniem i życzliwością.

Obowiązki zawodowe łączyła z wszechstronną i szeroką działalnością na polu społecznym. Była członkiem Komisji Rewizyjnej Konińskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Prom” przy Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie, Zespołu Wsparcia Rodziny i Komisji Kwalifikacyjnej dla Rodzin Zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, aktywnie pracowała w Zespołach Profilaktyczno- Resocjalizacyjnych w Gimnazjum nr 1 i 2 w Koninie oraz w Gimnazjum w Liścu Wielkim. Wchodziła w skład Zespołu Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Koninie, a następnie była członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych w gminie Rychwał oraz Stare Miasto.

W 2003 roku została zaproszona przez Prezydenta Konina do pracy w Zespole powołanym do opracowania strategii „Rozwiązywania problemów społecznych Miasta Konina do roku 2010” i udziału w programie „Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie". Współpracowała z PWSzZ w Koninie, gdzie w ramach zajęć ze studentami przekazywała wiedzę na temat profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie wyróżniło Ją odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka ”.

Agnieszka Bartkowiak zmarła 29 września 2014 r.

21 marca 2016 r. rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar przekazał Odznakę Honorową córce Laureatki Kindze Bartkowiak.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk