Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Janina Wehrstein

Data:

Janina Wehrstein od 1991 r. pozostaje zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat". Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia w Warszawie, kieruje jego Oddziałem w Gdańsku. Niesie pomoc potrzebującym i przebywającym aktualnie w izolacji więziennej, podejmuje liczne inicjatywy, w tym mające na celu podtrzymanie przez nich więzi rodzinnych. Pomaga zwalnianym po odzyskaniu przez nich wolności, jak i ich rodzinom. Jest osobą znaną i budzącą szacunek nie tylko w Trójmieście. Owocnie współpracuje ze wszystkimi jednostkami penitencjarnymi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, a gdy zachodzi potrzeba także z innymi poza jego granicami. Powszechny szacunek dają jej osobie również inne działania społeczne na rzecz ludzi traumatycznie doświadczonych przez los. Pozostaje członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki" przy Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (była jego współzałożycielem, pełniła również funkcję jego sekretarza). Była współzałożycielem Rodziny Katyńskiej. W 1989 r. współorganizowała jej pierwszą demonstrację, na jaką zezwoliły w Gdańsku ówczesne władze. W uznaniu zasług była wielokrotnie wyróżniana przez władze państwowe i samorządowe. W 2000 r. otrzymała Złotą Odznakę za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. W 2006 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:50:58
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk