Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

Data:

2011-12-17

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom to społeczno-kościelna instytucja charytatywna, powołana pod patronatem prymasa Józefa Glempa 17 grudnia 1981 w reakcji na internowanie działaczy politycznych i ludzi kultury po wprowadzeniu stanu wojennego. Zorganizowany w warszawskim kościele św. Marcina, Komitet Prymasowski niósł pomoc internowanym i ich rodzinom, gromadził informacje o losie i miejscu pobytu represjonowanych, udzielał pomocy prawnej, dostarczał uwięzionym paczki z żywnością, lekarstwami i zimową odzieżą.

Komitet Prymasowski udzielił pomocy ok. 17 tysiącom ofiar stanu wojennego. Podobne komitety powstały w innych diecezjach pod patronatem lokalnych biskupów.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 13:17:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk