Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Data:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) jest organizacją pozarządową działającą oficjalnie od roku 1991 r. Jednak historia działalności sięga aż do lat 60-tych, gdy rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powołali ogólnopolski ruch.

PSOUU działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednym z głównych celów jest podejmowanie aktywności promujących wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i włączanie ich w życie społeczeństwa. Organizacja zwraca też szczególną uwagę na dbanie o godność ludzi z upośledzeniem umysłowym.

W całym kraju istnieje 124 kół terenowych PSOUU, w których zrzeszone jest ponad 13 tys. członków. Stowarzyszenie prowadzi 418 placówek, z których korzysta 24 tys. osób. Są one dostosowane do różnych grup wiekowych – od Ośrodków Wczesnej Interwencji dla małych dzieci, przez Ośrodki Rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci w wieku szkolnym, Środowiskowe Domy Samopomocy skierowane do osób młodych, po Centra Doradztwa Zawodowego, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Dzienne Centra Aktywności oraz domy i mieszkania chronione dla osób dorosłych.

Swoją szeroką aktywnością stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia i wspierania społeczeństwa obywatelskiego, budowania równości oraz godności i szacunku wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-05-21 15:25:52
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk