Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” dla Danuty Wawrowskiej

Data:
Tagi: kalendarium

15 października w Słupsku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wręczył Danucie Wawrowskiej Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” .

Danuta Wawrowska jest prawniczką, radną, działaczką na rzecz obrony praw człowieka, praworządności i prawa kobiet. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielką kancelarii prawnej, członkinią Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym.  

Prezeska i współzałożycielka w 2014 roku Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, którego głównym celem jest wyzwolenie aktywności kobiet w regionie. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk to inicjatywa społeczna Od Kobiet Dla Kobiet. Dzięki działalności Stowarzyszenia wiele kobiet staje się odważniejszymi i zaczyna pomagać innym. 

Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku. Inicjatorka i organizatorka wspólnie z koleżankami pięciu Słupskich Kongresów Kobiet od 2015 roku.

W latach 2016-2020 inicjatorka i organizatorka akcji One Bilion Rising w Słupsku.

Danuta Wawrowska pełniła dyżury prawnicze w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, udzielając pro bono porad prawnych ofiarom przemocy domowej i ekonomicznej.  

W okresie styczeń – marzec 2017 roku w ramach projektu stowarzyszenia Kobiecy Słupsk pn. „Masz Prawo„ zorganizowała 10 spotkań z młodzieżą szkół na terenie Słupska z podstaw wiedzy o prawie. 

W czerwcu 2016 roku zainicjowała powstanie Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska, jest członkinią tej Rady do tej pory. Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska jest jedynym w swoim rodzaju ciałem doradczo–konsultacyjnym, powołanym w 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.

W kwietniu 2017 roku w imieniu Rady Kobiet brała czynny udział w konferencji na Akademii Pomorskiej pn. „Edukacja równościowa. Wyzwania – potrzeby – możliwości”, dotyczącej spraw kobiet i osób wykluczonych. 

W czerwcu 2018 roku jako ekspertka wraz z prof. Ewą Łętowską, dr Adamem Bodnarem i mec. Karolina Kuszlewicz brała udział w debacie w panelu pn. „Po co kobietom Konstytucja. Ile praw kobiet w prawie” na X Kongresie Kobiet w Łodzi. 

Orędowniczka poprawy skuteczności ściągalności alimentów, propagatorka zmian przepisów prawa ułatwiających egzekucję alimentów i w tym zakresie doradca Stowarzyszenia Alimenty To Nie Prezenty (którego jest Honorową Prezeską). 

Członkini Zespołu Ekspertów senackiej komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej d/s wprowadzenia zmian systemu alimentacyjnego. We wrześniu 2016 roku w imieniu stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty” brała udział w konsultacjach społecznych na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości i przygotowała opinię dotyczącą zmian treści art. 209 KK, która została w całości przyjęta i uchwalona przez Sejm. 

W styczniu 2016 roku brała udział w konsultacjach społecznych w sprawie programu tzw. 500+ (w sprawie zasiłku wychowawczego) i przygotowała poprawkę dotyczącą nie wliczania świadczenia 500+ do dochodu uprawniającego do Funduszu Alimentacyjnego, która została przyjęta do projektu i uchwalona. 

Lobbuje na rzecz przyjęcia Europejskiej Karty Praw Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez samorządy powiatu słupskiego – jako  członkini Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska oraz radna Sejmiku Województwa Pomorskiego.  

W obecnej kadencji Sejmu RP mecenas Danuta Wawrowska bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu ustaw zmieniających sytuację osób pokrzywdzonych przemocą oraz dzieci dotkniętych zaniedbaniem przez ich prawnych opiekunów. Zmiany w ustawie o Policji i w kpc, które proponowała mec. Wawrowska w obecnej kadencji Sejmu RP, zyskały powszechną akceptację i zostały wprowadzone ustawowo i podpisane przez Prezydenta RP. W tej chwili mec. Wawrowska pracuje nad zmianami w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i parlamentarny zespół, którego jestem członkinią, jest pełen uznania dla jej wiedzy i zaangażowania. 

Mecenas Danuta Wawrowska daje przykład współpracy między samorządem prawniczym a parlamentarzystami w tworzeniu prawa służącego dobru obywatelek i obywateli. 

W okresie od maja 2017 do listopada 2019 roku prowadziła zajęcia w szkołach regionu słupskiego i Słupska z wiedzy o konstytucji i prawie w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez stowarzyszenie prof. Hołdy. 

W sierpniu 2019 roku opracowała autorski podręcznik dla młodzieży szkolnej z programem edukacji obywatelskiej i przeprowadziła zajęcia w 14 słupskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

W marcu 2018 roku została laureatką Kryształowego Serca 2017, nagrody przyznawanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych dla prawników wyróżniających się w pracy pro bono oraz za udział w edukacji prawnej młodzieży. 

Organizatorka wszystkich Czarnych Protestów od 2016 roku począwszy, Marszów Godności oraz o godność osób z niepełnosprawnościami a także wszystkich protestów #wolnesądy w Słupsku.

Bilans jej dokonań w działalności społecznej i na rzecz praw obywatelskich budzi najwyższy szacunek. Stara się być wszędzie tam, gdzie jej potrzebują osoby mające problemy. Wystarczy zwrócić uwagę na czas poświęcony pro bono i dyżury, które pełniła na rzecz pomocy dzieciom w sytuacji rozwodu rodziców czy egzekucji alimentów. Ogromnie ważne jest również jej zaangażowanie w działalność samorządową i życie regionu. 

Mec. Wawrowska walczy o prawa kobiet. Kobiety częściej niż mężczyźni zmagają się z ubóstwem związanym m.in. z ich sytuacją na rynku pracy, dostają mniej za tę samą pracę co mężczyźni. Jak wynika ze statystyk policji za rok 2019 rok, 74% wszystkich ofiar przemocy w rodzinie stanowiły kobiety. Jedną z przyczyn przemocy może być przyzwolenie społeczne na nierówne, gorsze traktowanie kobiet. Ważna w kontekście zwalczania przemocy, szczególnie seksualnej, była zwiększona aktywność kobiet w przestrzeni publicznej w ostatnich latach. Niestety, kobiety molestowane seksualnie nadal nie dysponują żadnymi efektywnymi narzędziami prawnymi, aby dochodzić swoich praw. Kobiety nadal w za małym stopniu są obecne w życiu publicznym. System kwot sprawił od 2011 r. co prawda, że liczba kobiet kandydujących do Sejmu wzrosła prawie dwukrotnie. Jednak w 2018 roku, w 100-lecie praw wyborczych kobiet, stanowiły one ledwie 28%, a nie połowę składu Sejmu.  To pokazuje, że sama gwarancja prawa nie wystarczy. Ochrona praw kobiet nie jest bowiem wpisana w koncepcję modelu państwa realizowanego przez władzę. I nie jest to problem ostatnich pięciu lat. Według badań Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, agencji Unii Europejskiej, Polska zajmuje obecnie 24. miejsce na 28 państw członkowskich, co oznacza spadek o sześć pozycji w stosunku do roku 2015. Jest to największy regres spośród wszystkich krajów.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia na rzecz praw człowieka. Może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych a także organizacjom i instytucjom.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz