Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Data:

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom Nowego Sącza i Ziemi Sądeckiej rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego, a także tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej. Stowarzyszenie prowadzi także sieć poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Z jego inicjatywy odbywa się Forum III Wieku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Instytucja ta współpracuje również z polonijnymi UTW w Austrii, Białorusi, Litwie i w Ukrainie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu powstał w 2004 roku, ma charakter otwarty. Słuchaczami mogą być osoby będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Działalność Stowarzyszenia Sądecki UTW jest zbieżna z Wojewódzkim Programem Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006 przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego, stanowiącym rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie zapobiegania marginalizacji społecznej ludzi starszych.


 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-12-30 10:43:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk