Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maria Sielicka-Gracka

Data:

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „LEKARZE NADZIEI” oraz przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia.

Ciepła, oddana i kochająca ludzi, obdarzona ogromnym poczuciem humoru kobieta i wspaniały lekarz. Od ponad 20 lat jako wolontariusz leczy osoby bezdomne i ubogie w Przychodni dla Bezdomnych.
Z niezwykłą troską i przejęciem podchodzi do swoich pacjentów, stawiając ich dobro zawsze na pierwszym miejscu.

W 1961 r. ukończyła  studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskała specjalizację w zakresie endokrynologii dziecięcej. Pracowała zawodowo w stołecznych jednostkach służby zdrowia. Na emeryturę przeszła w 2003 r., wciąż praktykując w zawodzie.

W 1980 r. wstąpiła do Solidarności. W latach 80. zaangażowała się w działalność Duszpasterstwa Służby Zdrowia i działalność charytatywną w ramach Ruchu "Ku cywilizacji miłości". W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego uzyskała mandat posła X kadencji. W trakcie kadencji przystąpiła do Unii Demokratycznej. W 1991 r. wycofała się z polityki.

Działalność społeczną prowadziła w ramach Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (od 1994 jako prezes zarządu oddziału warszawskiego). Była też członkinią władz samorządu zawodowego, m.in. w latach 1993–1997 była członkinią prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej.

W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-04-12 15:39:44
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:55:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk