Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stefania Szal

Data:

Stefania Szal jest wybitną działaczką społeczno-kulturalną. Jej główne zainteresowania związane są z historią II wojny światowej, historią ruchów konspiracyjnych i partyzanckich, upamiętnieniem zbrodniczej działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii - zarówno na obszarze dawnego województwa Lwowskiego, jak i Galicji Wschodniej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą II wojny światowej, w szczególności historii Przemyśla, Oleśnicy i czeskiego miasta Źatec. Zorganizowała i współorganizowała kilkanaście konferencji naukowych, odczytów i prelekcji związkowych, a także wystaw o charakterze historyczno-konspiracyjnym i kulturalnym m.in. we Wrocławiu, Oleśnicy i Przemyślu. Głównymi tematami poruszanymi przez Stefanię Szal są dzieje konspiracji i represje wojenne na ludności polskiej powiązane z szeroko pojętą działalności kulturalną. W swoich badaniach i publikacjach nawiązuje do przeprowadzonej w 1946-1947 r. tzw. Akcji Wisła, opisuje też niezwykle trudne stosunki narodowościowe pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Stefania Szal jest także propagatorką pojednania polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego. Od wielu lat, razem z partnerami z Ukrainy, zaangażowana jest w realizację znaczących przedsięwzięć kulturalno-naukowych oraz humanitarnych. Wśród nich można wymienić m.in. digitalizację cmentarzy w Husakowie, Radochońcach, Sądowej Wiszni, pomoc socjalną w postaci paczek żywnościowych dla Polaków z Dobromila i Jaworowa, na terenie obecnej Ukrainy.

Na wybitne wyróżnienie zasługuje także prowadzona przez Stefanię Szal akcja społeczna przeznaczona dla więźniów obozów koncentracyjnych, obozów pracy i robotników przymusowych, polegająca na udzielaniu pisemnie porad prawno-informacyjnych m.in. w zakresie uprawnień emerytalnych, rentowych, chorób zawodowych, uzyskiwania adresów archiwów polskich i zagranicznych itp.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-11 12:47:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-11 12:48:31
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk