Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hans Gammeltoft-Hansen

Data:

Parlamentarny Ombudsman Danii, dr nauk prawnych Hans Gammeltoft-Hansen studiował prawo na Uniwersytecie w Kopenhadze i w 1970 r. uzyskał tytuł naukowy. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych na Uniwersytetach w Kopenhadze, Fryburgu Bryzgowijskim i Cambridge, specjalizując się w postępowaniu karnym. Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Kopenhadze w 1976 r., a tytuł profesora w 1977 r. W latach 1977 – 1984 był prezesem Duńskiej Rady ds. Uchodźców (organizacja pozarządowa); od 1977 r. do 1980 r. był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. Hans Gammeltoft-Hansen był także prezesem Krajowej Rady Muzyki w latach 1983 – 1986., a od 1986 r. do 2006 r. był członkiem Międzynarodowej Rady Muzyki i prezesem jej Komisji Prawnej; został odznaczony medalem Mozarta. Ponadto jest flecistą w kameralnym kwintecie muzycznym Copenhagen Chamber Ensamble. Hans Gammeltoft-Hansen objął stanowisko Parlamentarnego Ombudsmana Danii w dniu 1 stycznia 1987 r. W latach 1996 – 2000 był przewodniczącym Zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmanów oraz wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Instytutu Ombudsmanów za Europę. W latach 2002 – 2009 był przewodniczącym Duńskiej Konferencji ds. Informacji. Opublikował wiele książek i artykułów w przeglądach prawniczych, przede wszystkim w zakresie postępowania karnego, prawa administracyjnego i prawa kanonicznego. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:53:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk