Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jerzy Owsiak

Data:
  • Odznaczony Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka w 2009 r.
  • Członek Rady Społecznej RPO w latach 2010-2021

Jerzy Owsiak jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, głównym pomysłodawcą i realizatorem corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także twórcą jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych –  Pol'and'Rock Festival (w latach 1995–2017 Przystanek Woodstock). Założona przez niego Fundacja prowadzi aktywną działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegającą na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również akcje na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na uznanie zasługuje organizowana od 1992 r. pod nazwą „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” ogólnopolska zbiórka społeczna. Zebrane środki przeznaczane są na zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych, a także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Jerzy Owsiak przyczynia się do upowszechniania świadomości społecznej w zakresie prawa do ochrony zdrowia, a także – poprzez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – integruje społeczeństwo wokół idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Jerzy Owsiak
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk