Jerzy Owsiak

Data:
  • Laureat nagrody RPO z 2010 r.
  • Członek Rady społecznej RPO

Jerzy Owsiak jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, głównym pomysłodawcą i realizatorem corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także twórcą jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych – Przystanku Woodstock. Założona przez niego Fundacja prowadzi aktywną działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegającą na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również akcje na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na uznanie zasługuje organizowana od 1992 r. pod nazwą „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” ogólnopolska zbiórka społeczna. Zebrane środki przeznaczane są na zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych, a także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Pan Jerzy Owsiak przyczynia się do upowszechniania świadomości społecznej w zakresie prawa do ochrony zdrowia, a także – poprzez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – integruje społeczeństwo wokół idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-11 14:51:49
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-11 14:51:49
Tytuł: Jerzy Owsiak
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk