Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Caritas Polska

Data:

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Jej działalność nawiązuje do przedwojennych tradycji organizacji charytatywnych działających w polskim Kościele. Koordynuje działalność diecezjalnych oddziałów Caritas i współpracuje z jej międzynarodowym odpowiednikiem – Caritas International. Caritas Polska podejmuje obecnie szereg akcji, których celem jest długofalowa pomoc osobom chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzone są placówki opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki. Systematycznie organizowane są też ogólnopolskie akcje pomocy najuboższym (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna). Na szczególne uznanie zasługuje akcja „okno życia”. Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w którym każda matka może anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko nie narażając jego lub siebie na niebezpieczeństwo. Obecnie w Polsce funkcjonuje 26 „okien życia”, dzięki którym uratowano przed porzuceniem ponad 10 noworodków. Caritas Polska przyczynia się, poprzez swoje inicjatywy, do urzeczywistniania idei godności człowieka oraz prawa do życia. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:36:56
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk