Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Monika Madalińska

Data:

Lekarz-wolontariusz w Przychodni dla Bezdomnych Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. 

W 1961 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. W 1971 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i chorób płuc. Pracowała w Klinice Pneumonologii w latach 1961-1991. Udzielała się w Towarzystwie przyjaciół chorych na astmę. Nadal pracuje w prywatnych klinikach jako pulmonolog. 

Jest zaangażowana społecznie - od 9 lat pracuje jako lekarz-wolontariusz w Przychodni dla Bezdomnych. Zawsze indywidualnie pochyla się nad każdą osobą w gabinecie, wspierając fachową poradą oraz dobrym słowem. Niezwykle ciepła, miła, troskliwa i oddana pacjentom.

Dwa lata temu dr Monika Madalińska zapoczątkowała akcję zbierania funduszy na badania RTG Płuc dla nieubezpieczonych pacjentów pt. ‘’Nasza mała walka z gruźlicą’’. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-04-12 15:33:46
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:55:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk