Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Taylor

Data:

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1968–1991 praktykował w Gdańsku jako adwokat. Od 1978 współpracował z WZZ Wybrzeża w Gdańsku i KSS KOR, później z NSZZ "Solidarność". Współzałożyciel Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat".

Po 13 grudnia 1981 kilka miesięcy ukrywał się, a następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, występując jako obrońca w procesach politycznych (bronił m.in. Lecha Wałęsę, Andrzeja Gwiazdę, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Adama Michnika, Władysława Frasyniuka). Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów.

Był posłem na Sejm I i II kadencji. Kierował Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka. Następnie pracował jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W 2004 r. przeszedł w stan spoczynku.

Jako pełnomocnik Prezydenta Gdańska zakładał Europejskie Centrum Solidarności. Jest przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Współorganizator i uczestnik debat Jana Nowaka-Jeziorańskiego (jest wykonawcą Jego testamentu) w Biurze RPO. Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Jako wieloletni, niezwykle konsekwentny i aktywny działacz na rzecz praw człowieka cieszy się dużym autorytetem w wielu środowiskach społecznych i politycznych. Pozostaje ważnym dla młodego pokolenia symbolem walki o sprawiedliwość – wszędzie tam, gdzie sytuacja ekonomiczna lub działania władzy mogą prowadzić do krzywdy jednostki, ograniczenia jej praw i wolności.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-11-06 09:28:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 13:46:03
Tytuł: Jacek Taylor
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk