Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska

Data:

Prawniczka i działaczka społeczna. Posiada niezwykle bogaty dorobek w zakresie wdrażania europejskich standardów do prawa polskiego. Szczególnie w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.

Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Biura Rady Europy w Polsce. Jest docentem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie UW. Jej zainteresowania badawcze związane są z europejskim prawem ochrony środowiska, zajmuje się również naukowo analizą orzecznictwa europejskich trybunałów.

Na podkreślenie zasługują działania dr Machińskiej na rzecz praw mniejszości oraz osób z niepełnosprawnościami. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”,  „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

6 kwietnia 2016 r. została wyróżniona nagrodą Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej „Super Okulary Równości” za promowanie standardów antydyskryminacyjnych.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-04-07 10:29:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:53:04
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk