Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zdzisław Kędzia

Prof. Zdzisław Kędzia, WPiA UAM

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka; wykłada w wielu instytucjach naukowych w kraju i zagranicą.

Obecnie pełni m.in. funkcje Prezydenta Europejskiego Międzyuniwersyteckiego Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (EIUC), sieci 38 uniwersytetów Unii Europejskiej, z siedzibą na Lido (Włochy) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ (Genewa). W przeszłości m.in. Dyrektor Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ; ekspert rządowy i parlamentarny oraz organizacji międzynarodowych.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz