Zawartość

Nagrody i odznaki honorowe RPO

Nagrody i odznaki honorowe RPO są wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości, a także za osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-08-27 19:18:42
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2013-05-09 14:48:16 Nagrody i odznaki honorowe RPO K@leta_Katarzyna