Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nagrody i odznaki honorowe RPO

Data:

Nagrody i odznaki honorowe RPO są wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości, a także za osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2022-01-21 14:34:47
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-01-21 14:37:34
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP