Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zofia Kiera

Data:

Zofia Kiera w 1981 roku była oddziałową na Izbie Przyjęć w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie. W dniu pacyfikacji kopalni „Wujek” umożliwiła lekarzowi Markowi Rudnickiemu nadanie komunikatu radiowego, w którym nakazał skierowanie  poszkodowanych górników do szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie. Dzięki temu karetki z rannymi - zamiast do placówek kontrolowanych przez MSW - dotarły do cywilnego CSK, gdzie pomocy udzielano poza kontrolą Służby Bezpieczeństwa. Zofia Kiera z pełnym zaangażowaniem współpracowała z lekarzami i pomagała poszkodowanym górnikom. Brała też udział w zabezpieczeniu podwójnej dokumentacji dotyczącej stanu rannych.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Zofia Kiera
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk