Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Elżbieta Modrzewska Manno

Data:

Elżbieta Modrzewska Manno jest Prezesem Fundacji BB Musica Mundi, która propaguje kulturę muzyczną oraz pomaga młodym muzykom w rozwoju talentu. Opuściła Polskę w 1973r., lecz w  2004 r. powróciła do kraju, jako żona Ambasadora Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

Od samego początku Pani Elżbieta Modrzewska Manno aktywnie zajmuje się pracą charytatywną. M.in. sprowadziła z zagranicy ok. 50 ton różnych produktów (lekarstwa, strzykawki, ubrania żywność, zabawki, produkty dla niemowlaków materiały szkolne). Ponadto, od 2006 r. finansowo wspiera podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Od kilku lat pod stałą opieką Pani Ambasadorowej jest podopieczna Fundacji, dziewczynka z głębokim porażeniem mózgowym, która dzięki intensywnej kompleksowej rehabilitacji odnosi bardzo duże sukcesy. Dzięki inicjatywie Pani Manno możliwe było wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt jednej z sal, w budowanym przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Ośrodku Bezpłatnej Rehabilitacji AMICUS w Warszawie.

Pani Ambasadorowa, wspiera również wiele innych instytucji i organizacji pozarządowych. Za swoją działalność charytatywną otrzymała liczne wyróżnienia od instytucji państwowych i prywatnych.
3 maja 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:35:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk